شما در حال حاضر
در سبد خرید دارید.

راهنمای تعیین سایز انگشتر

شما می‌توانید برای تعیین سایز انگشتر خود به روش زیر عمل کنید 


1-  یکعدد خط کش و یک تکه نخ را آماده کنید. 

2- یک سر نخ را در دست گرفته نخ را به دور انگشت خود بکشید 


3- حالا نخ را به روی خط کش بگذارید عدد مربوطه را با دقت از روی خط کش یادداشت نمایید

 

 
توجه: ( نخ را بطور معمولی دور انگشت به صورت کاملا چسبیده به انگشت ، بکشید . بصورتی که نخ آزاد نباشد )
4- سایز انگشتر را طبق جدول زیر مشخص نمایید.


 

این عدد را هنگام سفارش انگشتر از قسمت سایز انگشتر انتخاب  نمایید .


لطفا توجه داشته باشید : 
سایز معمول دست مردانه بین 55 تا حدود 65 می‌باشد. 
سایز معمول دست زنانه بین 50 تا حدود 60 می‌باشد.